PODACI O PODUZEĆU
Profilplast, orodjarstvo in plastika d.o.o.
Zavrh nad Dobrno 10, 3204 Dobrna
ID: SI33887101
Porezni obveznik: DA
Matični broj: 2119960000
TRR: SI56 0483 5000 1203 245

Telefon: +386 (0)31 675 639

E-adresa: profilplast@profilplast.si

Poduzeće je član Obrtno-poduzetničke komore Slovenije.

OPĆI UVJETI

Vlasnik mrežne stranice i mrežne domene www.profilplast.si (u daljnjem tekstu: mrežna stranica) jest tvrtka Profilplast, orodjarstvo in plastika d.o.o. (u daljnjem tekstu: Profilplast d.o.o.).

Upotrebu mrežne stranice smatramo suglasnošću posjetitelja mrežne stranice s ovim općim uvjetima upotrebe. Tvrtka Profilplast d.o.o. pridržava pravo da ove opće uvjete bilo kada i bez prethodne najave izmijeni na način da novu inačicu objavi na mrežnoj stranici. Ovi opći uvjeti vrijede za cjelokupnu mrežnu stranicu i za sve njezine pojedinačne dijelove, kao što su odjeljci i podstranice, ako za određeni dio izričito nije drugačije određeno.

Mrežna stranica www.profilplast.si i svi podaci na njoj, slike artikala, grafički i videoelementi na mrežnoj stranici zaštićeni su i nije ih dozvoljeno reproducirati ili upotrebljavati bez prethodne pisane dozvole vlasnika.

Vrste korisnika

Kupac može biti fizička ili pravna osoba, uzimajući u obzir podatke poslane u zahtjevu za ponudu i prilikom predaje narudžbe. Fizička osoba je isključivo onaj korisnik koji pribavlja ili upotrebljava robu i usluge u svrhu izvan svoje profesionalne ili komercijalne djelatnosti. Na fizičku osobu primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

Kada je kupac fizička osoba, tvrtka Profilplast d.o.o. i korisnici međusobne obveze uređuju ovim općim uvjetima i Zakonom o zaštiti potrošača.

Dostupnost informacija

Profilplast d.o.o. obvezuje se da će kupcu u svakom trenutku pružiti sljedeće informacije:

 • identitet poduzeća (tvrtku i sjedište poduzeća, matični i porezni broj),
 • kontakt podatke koji korisniku omogućavaju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-adresa, telefon),
 • bitne značajke robe, odnosno usluga (uključujući postprodajne usluge i jamstva),
 • dostupnost proizvoda (svaki proizvod koji je u ponudi na mrežnom mjestu treba biti dostupan u razumnom roku); prilikom naručivanja proizvoda po mjeri dogovaramo rok izrade koji ovisi o zahtjevnosti narudžbe,
 • uvjeti dostave proizvoda (način, mjesto i rok dostave),
 • sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno utvrđene i mora biti jasno prikazano uključuju li poreze i troškove prijevoza,
 • način plaćanja i dostave,
 • vremensko trajanje ponude,
 • rok u kojem kupac koji je fizička osoba može odustati od ugovora i uvjeti odustajanja; uz to i o tome, može li kupac vratiti proizvod i ako može koliko to stoji,
 • pojašnjenje postupka prilikom pritužbe, uključujući sve podatke o osobi za kontakt ili službi za kontakt s kupcima.

Ponuda artikala i cijene

Cijena je redovna cijena po kojoj se artikl prodaje, ali se zbog prirode poslovanja cijene ažuriraju i mijenjanju. Sve cijene uključuju PDV. Cijene vrijede u trenutku predaje narudžbe i nemaju unaprijed određenu valjanost.

Narudžbe i dostava

Kupoprodajni ugovor između tvrtke Profilplast d.o.o. i kupca sklopljen je u trenutku kada kupac potvrdi svoju narudžbu e-porukom ili telefonom. Od tog trenutka sve su cijene i drugi uvjeti fiksirani i vrijede kako za tvrtku Profilplast d.o.o, tako i za kupca. Kupoprodajni ugovor (tj. prva e-poruka o statusu narudžbe) u elektroničkom obliku pohranjena je na poslužitelju tvrtke Profilplast d.o.o i potrošačima je na raspolaganju na njihov pisani zahtjev.

Načini plaćanja

Tvrtka Profilplast d.o.o. omogućuje sljedeće načine plaćanja:

 • gotovinom pouzećem putem Pošte Slovenije, DPD-a ili SŽ-a
 • putem predračuna (UPN platni nalog) na račun tvrtke;
 • gotovinom u poslovnim prostorima tvrtke Profilplast d.o.o.

Troškovi pakiranja i dostave ovise o paketu (masi i dužini paketa). Kupac je prije narudžbe robe upoznat s troškom dostave na kućnu adresu.

UPOZORENJE: Ovi uvjeti te troškovi pakiranja i dostave vrijede samo za Republiku Sloveniju.

Dostava

Dostavu naručene robe vrše dostavne službe Slovenske Železnice, DPD i Pošta Slovenije (u pravilu u prijepodnevnim satima). Ako prilikom dostave na navedenoj adresi nema nikoga, kurir ostavlja obavijest ili vas kontaktira putem telefona. O otpremi pošiljke obavijestit ćemo vas e-poštom ili telefonom.

U slučaju da kupac ne preuzme poslanu robu, na njegov teret idu svi troškovi neuspjelih dostava.

Izdavanje računa

Tvrtka Profilplast d.o.o. nakon dostave i naplate naručenih artikala kupcu šalje i račun, i to u fizičkom obliku na adresu kupca. Na računu su raščlanjeni cijena i svi troškovi povezani s kupnjom. Kupac mora provjeriti točnost podataka prije slanja narudžbe.

Postupak obavještavanja o kupnji

Nakon predaje narudžbe kupac prima obavijest e-poštom ili telefonom da je narudžba primljena. Tvrtka Profilplast d.o.o. može u svrhu provjere podataka ili osiguravanja točnosti isporuke nazvati kupca na njegov navedeni telefonski broj.

Postupak kupnje za pravne osobe potpuno je jednak kao i za fizičke osobe, samo je prije potvrđivanja narudžbe potrebno poslati i naziv poduzeća. Također su iste mogućnosti plaćanja.

Pravo potrošača na odustajanje od ugovora

Kod ugovora sklopljenih na daljinu, potrošač (tj. fizička osoba) u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ima pravo u roku od 14 dana obavijestiti tvrtku putem e-adrese (profilplast@profilplast.si) ili nekog drugog komunikacijskog kanala, nedvosmisleno priopćiti da odustaje od ugovora, a ne mora navesti razlog za svoju odluku.

Potrošač je dužan najkasnije u roku 14 dana nakon obavijesti o odustajanju od narudžbe, tvrtki vratiti robu. Potrošač robu vraća na adresu: Profilplast d.o.o., Zavrh nad Dobrno 10, 3204 Dobrna, Slovenija. Jedini trošak koji ide na teret potrošača u vezi s odustajanjem od narudžbe jest izravni trošak povrata robe.

Potrošač je dužan artikl vratiti prodavaču neoštećen u nepromijenjenoj količini, osim ako artikl nije uništen, pokvaren, izgubljen ili se njegova količina smanjila, a da za to nije kriv potrošač.

Potrošač prilikom povrata roba šalje i račun za robu te osobne podatke i transakcijski račun na koji želi primiti povrat uplaćenog iznosa. Povrat uplaćenog iznosa izvršit ćemo u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora.

Kupac kao potrošač nema pravo na odustajanje od ugovora kada je predmet narudžbe roba po mjeri, kako to određuje članak 43. Zakona o zaštiti potrošača (ZVPot).

Ako narudžbu izvrši pravna ili fizička osoba koja obavlja profitnu djelatnost, bez obzira na njezin pravnoorganizacijski oblik ili vlasničku pripadnost te u slučajevima kada kupnja nije izvršena na temelju ugovora sklopljenog na daljinu, odredbe o odustajanju nisu primjenjive.

Ograničenje odgovornosti

Tvrtka Profilplast d.o.o. ulaže sve napore da bi informacije objavljene na našoj mrežnoj stranici bile ažurne i točne. Unatoč tome, značajke artikala, rok isporuke ili cijene mogu se promijeniti toliko brzo da tvrtka Profilplast d.o.o. ponekad ne uspije ispraviti podatke na mrežnim stranicama. U tom slučaju tvrtka Profilplast d.o.o. će kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od ugovora ili zamjenu naručenog artikla.

Isključenje odgovornosti

Pridržavamo pravo onemogućiti mrežnu stranicu ili onemogućiti pristup stranici zbog tehničkih ili drugih problema i održavanja. Sami morate osigurati odgovarajuću zaštitu opreme (antivirus itd.) prije pristupanja mrežnoj stranici i njezine upotrebe.

Prigovori i sporovi

Tvrtka Profilplast d.o.o. poštuje važeće zakonodavstvo o zaštiti potrošača. Tvrtka Profilplast d.o.o. ulaže maksimalne napore u ispunjavanje svoje dužnosti uspostavljanja učinkovitog sustava rješavanja prigovora te određivanje osobe s kojom kupac koji je potrošač može kontaktirati putem telefona ili e-pošte u slučaju problema.

Prigovor se može poslati na e-adresu profilplast@profilplast.si. Postupak rješavanja prigovora je povjerljiv. Tvrtka Profilplast d.o.o. će u pet radnih dana potvrditi da je zaprimila prigovor, obavijestiti kupca koliko dugo će ga rješavati te ga obavještavati tijekom cijelog postupka.

Tvrtka Profilplast d.o.o. svjesna je da je bitno obilježje potrošačkog spora, barem što se tiče sudskog rješavanja, nesrazmjer između ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova koji nastaju u rješavanju samog spora. To je i glavna prepreka da potrošač ne pokrene spor pred sudom. Zbog toga tvrtka Profilplast d.o.o. ulaže maksimalne napore da se eventualni sporovi riješe sporazumno.

Za sudsko rješavanje sporova nadležan je sud u mjestu prebivališta potrošača.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U skladu sa zakonskim normativima (članak 32. Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, u daljnjem tekstu ZiSRPS), ne priznajemo nijednog izvođača izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa ZiSRPS-om.

Tvrtka Profilplast d.o.o. koja kao ponuđač robe i usluga omogućava sklapanje ugovora na daljinu na teritoriju Slovenije na svojoj mrežnoj stranici objavljuje elektroničku poveznicu na platformu za mrežno rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Navedena uredba proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktive 2009/22/EZ.

Platforma za SRPS je dostupna na

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.


Profilplast

Tvrtka Profilplast d.o.o. je obezbijedila sufinanciranje prihvatljivih troškova u 2022. godini - vaučer za digitalni marketing. Izradu web stranice sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.